CÔNG TY THÉP TRƯỜNG THỊNH


Địa chỉ & Văn phòng giao dịch: 76 Nguyễn Háo Vĩnh, P.Tân Quý, Q.Tân Phú, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.54086666
Fax: 028.54342039
Email: mail@truongthinhsteel.com.vn