926b0925-4036-4230-80b0-d9ad761a5d54_228_143
ffaadd53-5dc4-46d6-8906-638fa044cd48_220_421

Thép xây dựng

1. Quy cách thép cuộn, thép cây gân và tròn trơn:

Đường kính danh nghĩa Thép cuộn 6 8 10
Thép vằn 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32 36 40
Tròn trơn 10 12 14 16 18 20 22 25 28 32
Thiết diện danh nghĩa (mm2) 28.27 50.27 78.54 113.1 153.9 201.1 254.5 314.2 380.1 490.9 615.8 804.2 962.1 1256.6
Đơn trọng (kg/m) 0.222 0.395 0.617 0.888 1.21 1.58 2 2.47 2.98 3.85 4.83 6.31 7.55 9.86
                                                                                                                       (Trích nguồn catalogue Pomina)

2. Mác thép và công dụng:

Loại thép 

Công dụng

Tiêu chuẩn nhật bản

Tiêu chuẩn tương đương

Mỹ

Nga

Việt Nam

Anh

Thép cuộn

Gia công

SWRM10

CT2

BCT 34

Xây dựng

SWRM20

CT3

BCT 38

Thép vằn

Xây dựng

SD295A

SD345

SD390

SD490

A615/A615M

CT4

CT5

CT6

BCT 51

BS 460B

Thép tròn

Xây dựng

SR295

CT3

BCT 38

Gia công

SS400

                                                                                                                       (Trích nguồn catalogue Pomina)